Loading...

Välkommen till Folkets Hemtjänst

Om företaget

Folkets hemtjänst är verksam inom hemtjänst, ledsagning och avlösning i Upplands Väsby kommun. Företaget ägs och styrs av verksamhetschefen Shabbo Khalighi som är examinerad socionom med inriktning mot äldre och funktionshindrade. Shabbo har vidareutbildat sig till magister inom organisation och ledarskap i socialt arbete.
Verksamhetschefen har en lång arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg som undersköterska i båda kommun och landsting, som biståndshandläggare inom Botkyrka kommun samt som enhetschef och senare som verksamhetschef inom den privata sektorn.

Vår personal har specialkompetens inom Demenssjukdomar, vård i livets slutskede, stroke, psykiska funktionshinder, vård av personer med stort omvårdnadsbehov. Förutom svenska är personalens flerspråkighet och kulturkompetens viktiga tillgångar inom Folkets hemtjänst. Personalens bemötande har stor betydelse i det dagliga arbeten vilket grundar sig på individens självbestämmande och delaktighet i sin vardag.

Värdegrund

Folkets hemtjänst värdegrund präglas av ett värdegrundad och salutogent förhållningssätt i arbetet som i stort handlar om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Detta synsätt i verksamheten gör det möjligt för personalen att se individen i sin helhet och fokusera på de faktorer som framhäver individens välbefinnande samt skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro för den enskilde.

Vi möter varje individ i den livsfasen han/hon befinner sig i genom att tillvarata dennes förmågor och vara lyhörda för individens behov och önskemål. Våra insatser ska bidra till att våra brukare ska känna välbefinnande genom en trygg tillvaro samt delaktighet i sin vardag och ha inflytande över innehållet och utformningen av de beviljade insatser oberoende av deras förutsättningar.

Folkets Hemtjänsts insatser är av god kvalitet där brukare och dess närstående ska få ett gott och ödmjukt bemötande. Folkets Hemtjänst har i mål att flexibelt anpassa utformningen av insatserna till brukarens önskemål.

Vi på Folkets Hemtjänst erbjuder

Hemtjänst

Vi utför hemtjänstinsatser som din biståndshandläggare har beslutat om. För att ansöka om hemtjänst kontaktar du Upplands Väsby kommun på telefonnummer 08-590 970 00.

Avlösning

Avlösning gäller närstående som vårdar och hjälper sin anhöriga hemma. Avlösning innebär att vår personal hjälper dig enligt ett biståndsbedömt beslut med dina insatser när din anhörig vistas utanför hemmet.

Ledsagning

Ledsaganing innebär att du får hjälp till och från exempelvis läkarbesök, sjukhus eller andra biståndsbedömda sociala aktiviteter såsom dagverksamhet.

Hushållsnära tjänster

Förutom biståndsbedömda insatser kan du köpa till extra tjänster som ledsagning till kulturella aktiviteter, promenad, enklare trädgårdsskötsel, snöskottning, djurtillsyn, klädvård, fotvård, städning, storstädning och fönsterputs.

Du är varmt välkommen att skicka din ansökan till oss

Vi söker dig som är utbildad undersköterska och är serviceinriktad, engagerad samt har erfarenhet inom äldreomsorg. Vi erbjuder dig en stimmulerande arbetsmiljö med tydlig ansvarsfördelning och utvecklingsmöjligheter.

Loading...