Loading...

Välkommen till Folkets Hemtjänst

Hemtjänst i Upplands Väsby

Välkommen till hemtjänsten som sätter individens bästa i centrum. Folkets hemtjänst är verksam inom hemtjänst, ledsagning och avlösning i Upplands Väsby kommun. Vår målsättning är att erbjuda tjänster som hjälper till att underlätta vardagen för våra brukare och nära anhöriga samtidigt som vi har ett salutogent förhållningssätt i vår verksamhet. Det innebär att vi arbetar hälsofrämjande och försöker hitta vägar till att bibehålla eller ännu hellre förbättra hälsan hos våra brukare.

Att få vara aktiv och delaktig i de beslut som tas brukar kännas viktigt och är för oss en naturlig del av verksamheten och vår värdegrund. Vi vill att våra brukare ska få stöd på det vis som de själva önskar och få chansen att känna sig sedda, ha ett sammanhang och vara till nytta. Allt detta är faktorer som främjar ett vitalt, meningsfullt och aktivt liv.

Välkommen att kontakta oss idag om du är intresserad av att anlita oss för hemtjänst i Upplands Väsby.

Om företaget

Folkets hemtjänst ägs och styrs av verksamhetschefen Shabbo Khalighi som är examinerad socionom med inriktning mot äldre och funktionshindrade. Shabbo har vidareutbildat sig till magister inom organisation och ledarskap i socialt arbete.

Med lång arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg som undersköterska i både kommun och landsting, som biståndshandläggare inom Botkyrka kommun samt som enhetschef och senare som verksamhetschef inom den privata sektorn har hon samlat på sig värdefulla kunskaper och erfarenhet som kommer till nytta i den egna verksamheten och ger ett mervärde till våra brukare.

Vår personal har specialkompetens inom Demenssjukdomar, vård i livets slutskede, stroke, psykiska funktionshinder och vård av personer med stort omvårdnadsbehov. Förutom svenska är personalens flerspråkighet och kulturkompetens viktiga tillgångar inom Folkets hemtjänst. Personalens bemötande har stor betydelse i det dagliga arbeten vilket grundar sig på individens självbestämmande och delaktighet i sin vardag.

Värdegrund

Folkets hemtjänst värdegrund präglas av ett salutogent förhållningssätt i arbetet som i stort handlar om hur man kan arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening.

Detta synsätt i verksamheten gör det möjligt för personalen att se individen i sin helhet och fokusera på de faktorer som framhäver individens välbefinnande samt skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro för den enskilde.

Vi möter varje individ i den livsfasen han/hon befinner sig i genom att tillvarata dennes förmågor och vara lyhörda för individens behov och önskemål. Våra insatser ska bidra till att våra brukare ska känna välbefinnande genom en trygg tillvaro samt delaktighet i sin vardag och ha inflytande över innehållet och utformningen av de beviljade insatser oberoende av deras förutsättningar.

Folkets Hemtjänsts insatser är av god kvalitet där brukare och dess närstående ska få ett gott och ödmjukt bemötande. Folkets Hemtjänst har i mål att flexibelt anpassa utformningen av insatserna till brukarens önskemål.

Vi på Folkets Hemtjänst erbjuder

Hemtjänst

Vi utför hemtjänstinsatser som din biståndshandläggare har beslutat om. För att ansöka om hemtjänst kontaktar du Upplands Väsby kommun på telefonnummer 08-590 970 00.

Avlösning

Avlösning gäller närstående som vårdar och hjälper sin anhöriga hemma. Avlösning innebär att vår personal hjälper dig enligt ett biståndsbedömt beslut med dina insatser när din anhörig vistas utanför hemmet.

Ledsagning

Ledsaganing innebär att du får hjälp till och från exempelvis läkarbesök, sjukhus eller andra biståndsbedömda sociala aktiviteter såsom dagverksamhet.

Personlig assistent

Har du blivit beviljad personlig assistans kan vi tillhandahålla personal med stor erfarenhet och hög kompetens. Vi hjälper dig att leva ett självständigt liv.

Du är varmt välkommen att skicka din ansökan till oss

Vi söker dig som är utbildad undersköterska och är serviceinriktad, engagerad samt har erfarenhet inom äldreomsorg. Vi erbjuder dig en stimmulerande arbetsmiljö med tydlig ansvarsfördelning och utvecklingsmöjligheter.

Loading...