Loading...

Välkommen till Folkets Hemtjänst

Hemtjänst i Upplands Väsby och i Sollentuna

Välkommen till en hemtjänst med kvalité som sätter individens bästa i centrum.
Folkets Hemtjänst är verksam inom hemtjänst, ledsagning, avlösning i Upplands Väsby kommun och Sollentuna kommun. Vi driver även personligt assistans i hela Sverige. Vår målsättning är att genom att erbjuda insatser som kommunen beviljar den enskilde, underlätta deras tillvaro och genom det anhörigas vardag samtidigt som vi har en salutogent förhållningssätt som genomsyrar vår verksamhet. Det innebär att vi arbetar hälsofrämjande och försöker hitta vägar till att våra brukare bibehåller sin hälsa eller blir bättre i sitt hälsotillstånd. Förutom svenska talar personalen finska, thai, grekiska, tirginja, persiska och kurdiska.
Att våra brukare är delaktiga i sin omvårdnad och i den hjälp de får är en viktig och naturlig del i verksamheten, och för vår värdegrund. Vi strävar efter att våra brukare får det stöd och hjälp på det vis de önskar samt att de känner sig sedda, vilket främjar ett vital, meningsfullt och aktivt liv.

Välkommen att kontakta oss idag om du är intresserad och om du anlitar oss för hemtjänst och för personlig assistans i Upplands Väsby och i Sollentuna.

Om företaget

Folkets hemtjänst ägs och styrs av verksamhetschefen Shabbo Khalighi som är socionomexaminerad med inriktning mot äldre och funktionshindrade samt är vidareutbildad till magister inom organisation och ledarskap i socialt arbete.
Med lång arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg som undersköterska inom båda kommun och landsting, som biståndshandläggare inom kommun samt som enhetschef och senare som verksamhetschef inom den privata sektorn har verksamhetsansvarige samlat på sig värdefulla kunskaper och erfarenheter som kommer till nytta i den egna verksamheten och ger ett mervärde till våra brukare.

Värdegrund

Folkets hemtjänst värdegrund präglas av ett salutogent förhållningssätt i arbetet som i stort handlar om hur vi kan arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening.
Detta synsätt i verksamheten möjliggör för personalen att se individen i sin helhet och fokusera på de faktorer som framhäver individens välbefinnande samt skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro för den enskilde.

Nyckelord: respektfullhet, lyhördhet, delaktighet, självständighet, trygghet och flexibilitet
Vi bemöter varje individ i den livsfasen han/hon befinner sig i, genom att tillvarata dennes förmågor och vara lyhörda för dennes behov och önskemål. Utförandet av insatserna ska bidra till att våra brukare känner välbefinnande genom en trygg tillvaro samt delaktighet i utförande av insatserna och ha inflytande över innehållet och utformningen av de beviljade insatser oberoende av deras förutsättningar. Folkets Hemtjänsts insatser är av god kvalité där brukaren och dess anhöriga får ett gott och ödmjukt bemötande. Vi har i mål att flexibelt anpassa utformningen av insatserna till våra brukarens önskemål.

Vi på Folkets Hemtjänst erbjuder

Hemtjänst

Vi utför hemtjänstinsatser som din biståndshandläggare har beslutat om. För att ansöka om hemtjänst kontaktar du Upplands Väsby kommun på telefonnummer 08-590 970 00.

Avlösning

Avlösning gäller närstående som vårdar och hjälper sin anhöriga hemma. Avlösning innebär att vår personal hjälper dig enligt ett biståndsbedömt beslut med dina insatser när din anhörig vistas utanför hemmet.

Hemtjänst

Vi utför hemtjänstinsatser som din biståndshandläggare har beslutat om. För att ansöka om hemtjänst kontaktar du Upplands Väsby kommun på telefonnummer 08-590 970 00.

 

Personlig assistans

Har du blivit beviljad personlig assistans kan vi tillhandahålla personal med stor erfarenhet och hög kompetens. Vi hjälper dig att leva ett självständigt liv.

Ledsagning

Ledsaganing innebär att du får hjälp till och från exempelvis läkarbesök, sjukhus eller andra biståndsbedömda sociala aktiviteter såsom dagverksamhet.

Personlig assistent

Har du blivit beviljad personlig assistans kan vi tillhandahålla personal med stor erfarenhet och hög kompetens. Vi hjälper dig att leva ett självständigt liv.

Avlösning

Avlösning gäller närstående som vårdar och hjälper sin anhöriga hemma. Avlösning innebär att vår personal hjälper dig enligt ett biståndsbedömt beslut med dina insatser när din anhörig vistas utanför hemmet.

 

Ledsagning

Ledsaganing innebär att du får hjälp till och från exempelvis läkarbesök, sjukhus eller andra biståndsbedömda sociala aktiviteter såsom dagverksamhet.

Du är varmt välkommen att skicka din ansökan till oss

Vi söker dig som är utbildad undersköterska och är serviceinriktad, engagerad samt har erfarenhet inom äldreomsorg. Vi erbjuder dig en stimmulerande arbetsmiljö med tydlig ansvarsfördelning och utvecklingsmöjligheter.

Loading...